หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง?

ในทุกวันนี้เรื่องของภาษาอังกฤษนั้น มีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร ทำงานอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาทั้งนั้น ซึ่งการฝึกภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสังคมต่างๆ

Continue Reading

หลักสูตรการเรียน MEP มีวิชาอะไรบ้างที่ต้องเรียน

ปัจจุบันเรื่องของการเรียนรู้นั้นถือได้ว่าไม่มีสิ้นสุด คนเราไม่เคยแก่เกินเรียน ดั่งคำที่ว่า “ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” นั้นเองครับ 

Continue Reading

การจัดการเรียนการสอนแบบ active Learning วิชาภาษาอังกฤษ

ว่ากันด้วยเรื่องของการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีวิธีการศึกษาและเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในโรงเรียนหรือสถาบันให้ความรู้ก็ดี ศึกษาด้วยตนเองก็ได้ แต่ทั้งนี้มีกระบวนการหนึ่งที่ได้รับการรับรองพร้อมกับมีการใช้งานจริงที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลอย่าง

Continue Reading

5 พฤติกรรมของลูกที่บ่งบอกว่า เป็นเด็กอัฉริยะ

หากจะกล่าวถึงความคาดหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ในตัวลูกๆ นั้นก็มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งเขาว่ากันว่าความสามารถของลูกน้อยจะถูกแสดงให้เห็นตั้งแต่ คุณพ่อคุณแม่บางคนพอมองออกแหละ รู้สึกได้ว่าลูกน่าจะเป็นเด็กฉลาด

Continue Reading

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่ไหนดี?

                การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะในโรงงานหรืออาคารที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาได้เลยทีเดียว ดังนั้นการตรวจระบบไฟฟ้าจึงควรทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

Continue Reading

การเรียนหลักสูตร EP และ MEP พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการศึกษาและในปัจจุบันนี้การศึกษาไทยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ กับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นดังที่เราจะเห็นว่าหลายโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น

Continue Reading

นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนรู้จากโรงเรียนทางเลือก

รูปแบบการศึกษาในวันนี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เรากลับพบว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้และร่ำเรียนมาและรูปแบบการศึกษาไทยอาจจะไม่ใช่บทสรุปที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนเสมอไปเพราะเหตุผลหลักข้อแรกที่เราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทุกคนแต่ระบบการศึกษาที่ถูกวางไว้ในแบบแผนเดียวกันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำมาตอบโจทย์ให้ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นการศึกษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองให้เด็ก คนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีและมีความสุขด้วยเหตุผลหลักข้อนี้ทำให้เกิดโรงเรียนทางเลือกซึ่งเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างจากการเรียนในระบบปกติมาใช้จัดการศึกษาและช่วยเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาในรูปแบบใหม่หรือโรงเรียนทางเลือกนั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเหมาะสมกับเด็กทุกคน ทำความรู้จักกับ นีโอ-ฮิวแมนนิส

Continue Reading

การศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องหมวก 6 ใบ การพํฒนาที่ควรเอามาใช้

ความคิดที่เกิดเป็นทัศนคติ ย่อมเกิดจากสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ในชีวิตที่เราพบเจอมาและความคิดต่างๆเหล่านี้ก็มีผลในด้านการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังมีผลต่อการคิดวิเคราะห์และการสรุปใจความได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กวัยเรียนการพัฒนาความคิดและทักษะทางด้านการคิดนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีหมวก 6 ใบซึ่งมีผลทำให้มนุษย์มีการคิดอย่างมีประสิทธิภาพมีความสร้างสรรค์และรอบด้านมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เรามา

Continue Reading