หลักสูตรการเรียน MEP มีวิชาอะไรบ้างที่ต้องเรียน

หลักสูตรการเรียน MEP มีวิชาอะไรบ้างที่ต้องเรียน

ปัจจุบันเรื่องของการเรียนรู้นั้นถือได้ว่าไม่มีสิ้นสุด คนเราไม่เคยแก่เกินเรียน ดั่งคำที่ว่า “ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” นั้นเองครับ  ซึ่งการเตรียมการเรียนหรือหลักสูตรที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลานนั้นก็เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาพวกเค้าให้มีความรู้ติดตัว สามารถทำอะไรได้ตามที่ตนได้ศึกษามา ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายหลักสูตรให้ได้เลือกสรรกันครับ แต่ในบทความนี้จะมาเล่าถึง “หลักสูตรการเรียนรู้แบบ MEP” ที่มาพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาที่ต้องเรียนว่ามีวิชาใดบ้าง? ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบไว้เป็นข้อมูลกันครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราไปศึกาษากันดีกว่าครับ

หลักสูตรการเรียนรู้แบบ MEP คืออะไร?

MEP ย่อมาจาก Mini English Program เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 50% ของวิชาอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

แล้วหลักสูตร EP คืออะไร? แล้วแตกต่างกับ MEP อย่างไร?

EP ย่อมาจาก English Program เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเรียนการสอน หนังสือเรียนและครูผู้สอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยผู้สอนจะเป็นครูชาวต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเป็นผู้สอน ยกเว้น วิชาภาษาไทย และวิชาที่เกี่ยวกับความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรม จะเรียนเป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับครูต่างชาติ ได้ฝึกใช้และคุ้นชินในการใช้ภาษาอังกฤษ

EP แตกต่างกับ MEP ตรงที่สัดส่วนของวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษของหลักสูตร EP จะสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาหรือคิดเป็น 100% ของทั้งหมด (ยกเว้นวิชาที่เกี่ยวกับภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย)  

ตารางการเรียนของหลักสูตร MEP มีวิชาอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปตารางการเรียนตามหลักสูตรของ MEP จะประกอบไปด้วย

●วิชาคณิตศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
●วิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
●วิชาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
●วิชาฟิสิกส์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
●วิชาเคมีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
●วิชาชีวทิทยาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
●วิชาดนตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้วิชาการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่นโยบายและโปรแกรมของแต่ละสถานศึกษานั้นๆ ด้วยครับ

5 ข้อดีของการเรียนแบบ MEP 

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับดี
2.ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้
3.ผู้เรียนมีจิตสํานึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก
4.อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของสถาบันจะได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.ผู้เรียนจะมีศักยภาพและความพร้อมสู่ความเป็นพลโลกได้

ค่าใช้จ่ายในการเรียนในหลักสูตร MEP เป็นอย่างไร?

สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายโดยแบ่งเป็นระดับชั้นการศึกษาได้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้

●ชั้นอนุบาล ประมาณ  15,000 – 100,000/เทอม  แล้วแต่ขนาดของโรงเรียน
●ชั้นประถมศึกษา  ประมาณ  30,000 -150,000/เทอม แล้วแต่ขนาดของโรงเรียน
●ชั้นมัธยมศึกษา  ประมาณ 30,000 -150,000/เทอม แล้วแต่ขนาดของโรงเรียน