หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง?

ในทุกวันนี้เรื่องของภาษาอังกฤษนั้น มีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร ทำงานอะไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาทั้งนั้น ซึ่งการฝึกภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสังคมต่างๆ

Continue Reading

การจัดการเรียนการสอนแบบ active Learning วิชาภาษาอังกฤษ

ว่ากันด้วยเรื่องของการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีวิธีการศึกษาและเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภายในโรงเรียนหรือสถาบันให้ความรู้ก็ดี ศึกษาด้วยตนเองก็ได้ แต่ทั้งนี้มีกระบวนการหนึ่งที่ได้รับการรับรองพร้อมกับมีการใช้งานจริงที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลอย่าง

Continue Reading