Re view ข้อดีของการเลือกใช้ “สีทาบ้าน TOA”

ก่อนอื่นสต้องออกตัวก่อนเลยว่าผู้เขียนนั้นไม่ใช่พ่อบ้านจ๋าขนาดนั้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำงานบ้านเก่ง แต่ก็พอมีความสามารถติดตัวอยู่บ้าง ซึ่งพอดีทางผู้เขียนนั้นกำลังจะทำการตกแต่งห้องใหม่ทันที เลยมีการทำความสะอาดกและตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีนิดหน่อย

Continue Reading