Day: September 17, 2021

ราคาปลาสลิดแดดเดียว

ราคาปลาสลิดแดดเดียว มีทั้งถูกและแพง ซื้อแบบไหนดีราคาปลาสลิดแดดเดียว มีทั้งถูกและแพง ซื้อแบบไหนดี

ว่าด้วยเรื่องของราคาปลาสลิดแดดเดียว ปัจจุบันมีขายทั้งราคาถูกและราคาแพง สำหรับราคากลางส่วนใหญ่จะขายกันเป็นแพ็คขนาด 500 กรัม ประมาณ 6-7 ตัว ราคาราวๆ 100-200 บาท ดังนั้น หมายความว่าถ้าคุณไปซื้อปลาสลิดแดดเดียวที่ราคามากกว่า 300 บาท ขนาด 500 กรัมเท่ากัน ทำให้คุณต้องจ่ายแพง ตรงกันข้ามถ้าซื้อมาราคาต่ำกว่า ...