Day: August 14, 2020

เรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนหลักสูตร EP และ MEP พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้การเรียนหลักสูตร EP และ MEP พ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการศึกษาและในปัจจุบันนี้การศึกษาไทยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ กับการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นดังที่เราจะเห็นว่าหลายโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะในส่วนของกระบวนการทำงานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการงานทุกแขนงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่ 2 เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งเรามีการเปิดการค้าระบบเสรีมากยิ่งขึ้น นักลงทุนชาวต่างชาติจึงผูกพันมากขึ้นในบ้านเราการเรียนและการทำงานโดยการใช้ภาษาที่สองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายเดือนเลยทีเดียว หลักสูตรการเรียนเพื่อการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษคือหลักสูตร EP (English Program )  และ MEP ( mini English program) ...