นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนรู้จากโรงเรียนทางเลือก

นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ รูปแบบการเรียนรู้จากโรงเรียนทางเลือก

รูปแบบการศึกษาในวันนี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เรากลับพบว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้และร่ำเรียนมาและรูปแบบการศึกษาไทยอาจจะไม่ใช่บทสรุปที่เหมาะสมกับเด็กทุกคนเสมอไปเพราะเหตุผลหลักข้อแรกที่เราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทุกคนแต่ระบบการศึกษาที่ถูกวางไว้ในแบบแผนเดียวกันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำมาตอบโจทย์ให้ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นการศึกษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองให้เด็ก คนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีและมีความสุขด้วยเหตุผลหลักข้อนี้ทำให้เกิดโรงเรียนทางเลือกซึ่งเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างจากการเรียนในระบบปกติมาใช้จัดการศึกษาและช่วยเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาในรูปแบบใหม่หรือโรงเรียนทางเลือกนั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และเหมาะสมกับเด็กทุกคน

ทำความรู้จักกับ นีโอ-ฮิวแมนนิส

 หากบอกว่านี่คือโรงเรียนทางเลือกเชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อเพราะมีสื่อแนวทางในการพัฒนาตนไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจโดยการใช้วิธีการผลักดันแนวความคิดทางบวกซึ่งมีแนวความคิดมาจากโยคีชาวอินเดีย ที่ได้มีการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสมผสานกับศาสตร์ทางตะวันตกเพื่อจัดการและออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กนักเรียนตามหลักนีโอ-ฮิวแมนนิส เป็นหลักการในการช่วยพัฒนาทักษะทุกๆด้านดังนี้

  • การพัฒนาด้าน physical literacy หมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
  • การพัฒนาทางด้าน mentally Strong เน้นความแข็งแรงทางจิตใจ ซึ่งจำเป็นมากในยุคนี้ วิธีการฝึกให้มีจิตใจมั่นคงเปิดกว้างและมีความเฉลียวฉลาด
  • การพัฒนาทางด้าน spiritual Elevated  คือการฝึกจิตให้มีจิตสาธารณะ
  • การพัฒนาทางด้าน academic knowledge เป็นการพัฒนาความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ตัวเองชอบและถนัด

และนี่คือหลักการพัฒนาเด็กที่ครอบคลุมกระบวนการชีวิตโดยรอบตามหลักการของ นีโอ-ฮิวแมนนิส  ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแกนของการเปิดโรงเรียนทางเลือกต่างๆที่มีอยู่มากมายซึ่งโรงเรียนทางเลือกต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกหรือเป็นช่องทางทางการศึกษาที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่จะเลือกสรรโรงเรียนต่างๆสำหรับการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุดและดีที่สุดดังนั้นในบรรดารูปแบบโรงเรียนทางเลือกที่มีเปิดสอนในประเทศไทยพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มว่านับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นวันนี้ถ้าหากใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่าโรงเรียนทางเลือกและอาจจะยังมีทัศนคติที่เป็นลบกับโรงเรียนแบบนี้และยังไม่กล้าเสี่ยงหรือยังไม่กล้าที่จะนำบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือกต่างๆสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าจากข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ของหลายคนที่ได้ใช้บริการโรงเรียนทางเลือกต่างก็พบว่านี่คือทางที่จะพัฒนาลูกหลานของตนให้เป็นคนดีและคนเก่งได้ครบทุกมิติมากที่สุดและเป็นรูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองมากที่สุดเลยเช่นกัน