ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่ไหนดี?

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่ไหนดี?

                การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะในโรงงานหรืออาคารที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาได้เลยทีเดียว ดังนั้นการตรวจระบบไฟฟ้าจึงควรทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี แต่ว่าควรใช้บริการกับที่ไหนดี? วันนี้เรามีวิธีการคัดกรองเบื้องต้นมาฝากกัน

การเลือกบริษัทรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

  • ผู้ตรวจมีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ตรวจอาจเป็นวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายของวิศวกรรมก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯกำหนด
  • มาตรฐานของผู้ให้บริการ มีใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองมาตรฐานการันตรีว่าสามารถให้บริการที่มีคุณภาพดีได้จริง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบรับรองมาตรฐาน ISO เป็นต้น
  • อุปกรณ์การตรวจมีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ ตรวจได้แม่นยำและรวดเร็ว สามารถตรวจได้ครอบคลุมทั้งระบบ
  • บริการครอบคลุม ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ทุกประเภทอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย ร้านค้า โรงงาน โรงแรมหรืออาคารอื่นๆทั่วไป และถ้าหากบริษัทสามารถให้บริการอื่นได้ด้วย เช่น บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำความสะอาด ติดตั้ง/ซ่อมแซม  เขียนแบบระบบไฟฟ้าฯลฯ ก็จะสะดวกต่อผู้ใช้บริการมายิ่งขึ้น เพราะหากตรวจระบบไฟฟ้าแล้วพบปัญหา ก็สามารถขอคำปรึกษาหรือใช้บริการกับทางบริษัทเดิมต่อได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับบริษัทอื่นๆ
  • ความน่าเชื่อถือ บริษัทจะต้องมีที่ตั้งชัดเจน มีช่องทางการติดต่อหลากหลาย สามารถติดต่อได้สะดวก เมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับการให้บริการ ทางบริษัทจะต้องชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดไม่หมกเม็ด มีค่าบริการที่เหมาะสมไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป มีช่องทางการชำระค่าบริการโปร่งใส ที่สำคัญหากบริษัทมีลูกค้าชั้นนำเป็นจำนวนมาก ก็จะช่วยการันตรีความน่าเชื่อถือได้เช่นเดียวกัน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ควรตรวจอะไรบ้าง?

        การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

  • การตรวจสอบทั่วไป จะเป็นการตรวจสอบอย่างง่าย ส่วนใหญ่แล้วจะตรวจอุปกรณ์ประเภทที่สามารถมองเห็นจุดบกพร่องเบื้องต้นได้ด้วยตาเปล่า เช่น สายไฟ ข้อต่อ แบตเตอรี่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ การระบายอากาศ เป็นต้น
  • การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบในส่วนนี้จะละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการบันทึกค่าและวิเคราะห์ผลร่วมด้วยเพื่อหาจุดที่ผิดปกติ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรได้รับการตรวจมีอยู่ด้วยกันหลายชิ้น เช่น ตู้เมนสวิตซ์ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แผงย่อย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(อาทิ หลอดไฟโคมไฟ ขั้วหลอด สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า) เป็นต้น

สรุปได้ว่าผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีที่ดีจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ อปกรณ์มีความทันสมัยและถ้าให้บริการครอบคลุมก็จะยิ่งดียิ่งขึ้น เพราะจะได้ใช้บริการกันแบบ One Stop Service สะดวก สบาย ไม่ต้องเหนื่อยประสานงานและติดต่อกันหลายรอบนั่นเอง